Виктор Цой – Хухы (Кукушка), аккорды

 Am
Дуунууд хэды бэшэгдэүгүй? 
    G  Dm
Хэлышь, хүхы, 
  Am
Дуулышь. 
 Am
Ами наналхаб хото, тосхонор? 
 Am
Шулуун шэнги хэбтэхэб 
       G Dm
Али шатаж буй одон? 
 Am
Одон... 
 
Дабталга: 
 G     F        Am 
   Минии наран, харышь намайгаа. 
  G    F        Am 
   Минии альган нюдарга болоо. 
  G     F      Am G F 
   Дари байбуул гал үгөөрэй. 
     Am 
   Энэ мэт. 
 
 Am 
 Гансахань хүнай мүрөөр хэн явахаб? 
 Am 
 Хүсэтэй, зоригтай толгайгаа орьхёо 
            G  Dm 
          тала дээр, 
   Am 
 Дайндайр. 
 Am 
 Бага багаар сайбар сээж соо үлөө, 
 Am 
 Элүүр энхэ, хатуу гартай 
          G Dm 
         эгнээнд. 
    Am 
 эгнээнд.

Дабталга: 
 G     F        Am 
   Минии наран, харышь намайгаа. 
  G    F        Am 
   Минии альган нюдарга болоо. 
  G     F      Am G F 
   Дари байбуул гал үгөөрэй. 
     Am 
   Энэ мэт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.